Stockholm Vatten

Sortera matresten

Om projektet
Med kampanjen “Sortera matresten” ville kommunerna i Stockholms län gemensamt få fler att börja sortera ut sitt matavfall. Kampanjen innehöll bland annat reklamfilmer, skyltar i kollektivtrafiken, radioreklam och en kampanjsida.
Tjänster
Copywriting, Art Direction, Konceptutveckling, UI-design

Verktygslåda

Kampanjen spreds på lokal nivå av kommunikatörer inom de olika kommunerna. För att hjälpa dem tog vi fram en verktygslåda där de till exempel kunde hitta mallar, material för sociala medier och printfärdiga affischer.

Resultat

Kampanjen gick i alla Stockholms läns kommuner under både 2016 och 2017. Vi gjorde även kampanjmätningar som visat mycket bra resultat: Obsvärdet ligger på 42% och budskapsförståelsen på hela 66%. Det absolut bästa är att personer som har sett kampanjen uttrycker en mycket positiv attityd!

Fler case