Avtalat

Förenkla pension och försäkring via jobbet

Om projektet

Många upplever att det är svårt med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Att det är för många aktörer och komplext innehåll. Nu går LO, PTK och Svenskt Näringsliv ihop och samlar all information (och på sikt alla tjänster) på ett ställe. Avtalat.se vänder sig till anställda och arbetsgivare i privat sektor, närmare 3 miljoner arbetare, tjänstemän och arbetsgivare.

Tjänster

Intressentintervjuer, expertintervjuer, omvärldsanalys, kravanalys, strategi, UX-design, UI-design, content, användartester.
avtalat.se

Research och test

Intressentintervjuer, kvalitativ innehållsanalys och empatikartor är ett urval av de researchmetoder vi använt för att fånga in användarnas behov. Vi genomförde även två större användbarhetstester för att tidigt utforska hur våra användare ville navigera sig och interagera med innehållet i olika stadier.

Insikter och mål

Ett problem är att människor generellt inte är så intresserade av försäkringar. Pension känns krångligt och långt bort för vissa. Du är heller inte mottaglig för information om försäkringarna, förrän du faktiskt behöver dem. Därför blev målet att ta fram ett inspirerande och pedagogiskt gränssnitt som utgår från den situation användaren befinner sig i. Som visar snarare än berättar, personligt snarare än generellt.
avtalat.se

Resultat

Genom att arbeta iterativt och testa funktioner/idéer löpande, har vi tagit fram en första version med användaren i fokus. Avtalat.se utbildar anställda så de utnyttjar förmånerna de har via kollektivavtalet och ger arbetsgivare stöd och tips så de kan administrera och hantera försäkringarna enklare. Du lär dig saker du behöver veta, men även sådant du inte visste att du behövde veta.
avtalat.se

Fler case

Nyfiken på tillgänglighet? Se hur vi gör