SEOM

Ny identitet

Om projektet

Sollentuna Energi & Miljö är en viktig aktör i Sollentuna kommun. De tar hand om sopor och avfall, och ser till att det finns el, fjärrvärme, vatten och bredband. När de bytte namn till SEOM fick vi i uppdrag att hitta ett nytt uttryck för bolaget.

Tjänster

Grafisk design

Nytt namn

I april 2016 bytte det kommunala bolaget namn och fick också ny logotyp och en ny profil. Förkortningen SEOM blev grunden i logotypen och färgen blev grön; SEOM har en tydlig hållbarhetsprofil.

Eget uttryck

Till det kom också ett nytt manér för illustrationer, infografik och piktogram. Målet var att ge SEOM ett eget uttryck som var lätt att tycka om, och som det går att illustrera ”nästan vad som helst” i.

Fler case

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss