Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad du tror EU gör

Om projektet

Interreg är ett EU-program som fokuserar på nordiska samarbeten. De investerar europeiska skattepengar i regionala projekt för att möta gemensamma samhällsutmaningar. Vårt uppdrag var att kommunicera ut vad Interreg och EU gör – egentligen.

Tjänster

Copywriting, Art Direction, Konceptutveckling, Social Media Management

Fördomar om EU och Interreg

Eftersom kännedomen om Interreg var så pass låg valde vi att ta den rakare vägen och fokusera på det faktum att de är en del av EU. Få känner till Interreg, men de flesta känner till EU. Och kring EU finns en del förutfattade meningar. Därför går kommunikationen ut på att peka ut och svara upp mot ett antal vanliga fördomar.

Filmer och broschyr

Resultatet blev tre filmer för sociala medier där fördomar iscensätts för att sedan omvandlas till hur verkligheten faktiskt ser ut. Vid sidan av filmerna tog vi även fram en broschyr enligt samma koncept – fördom kontra verklighet.

Fler case