Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida. 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in? 

Blomquist Communication AB (org. nr 556531-0173, adress Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. 

Var lagras dina personuppgifter? 

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller använder vårt mejlformulär. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, namn och företag du jobbar på. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål: 

• Vid korrespondens om frågor och övrig information.
• Vid utskick i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
• Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. 

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, mejla eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 

Cookies 

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. 

Måste jag tillåta cookies? 

Denna webbplats använder cookies för funktionaliteten att kontakta oss via vårt kontaktformulär och anmälan till våra nyhetsbrev. Om du blockerar cookies kan du därför inte göra det. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar, men vissa funktioner kan bete sig oväntat. 

Hur använder vi cookies? 

Vi använder cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer. 

Tredjepartscookies 

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. 

Personuppgiftsansvarig 

Blomquist Communication AB
Organisationsnummer: 556531-0173
Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm
Sverige

Telefon: 08- 54 52 50 00
E-post: hejsan@blomquist.se 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2024-02-08