Familjebostäder

En vän i brevlådan

Om projektet

Familjebostäders kundtidning Familjär är en uppskattad duns i brevlådan hos de drygt 19 000 hyresgästerna, och en strategiskt viktig produkt ända sedan första numret utkom för 30 år sedan. Tidningen har dubbelt syfte: den ska dels vårda varumärket Familjebostäder och stärka relationen med hyresgästerna, dels delge hyresgästerna relevant information.

Tjänster

Grafisk design, Original, Content

Tonen i Familjär

Lättsam och tillgänglig, även när reportagen behandlar svårare ämnen. Vi har vi träffat de livsviktiga sjukhusclownerna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, pratat integration och meningsfull fritid med taekwondoklubben Black Lions i Rinkeby och knackat på dörren till de äldsta bevarade husen i gamla Klarakvarteren. Bland annat.

Hurra!

Tillsammans med Familjebostäder har vi arbetat om innehåll, struktur och utgivning. Blomquist ansvarar för hela produktionen från redaktionsmöten, reportage och fotografering till formgivning och produktion. I slutet av 2017 gjorde vi en omfattande läsarundersökning som visade att samtliga värden ligger en bit över genomsnittet för kundtidningar, och att man alltså ser och läser tidningen i högre utsträckning än vanligt.

Fler case

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss