En vän i brevlådan – Familjebostäder

Familjebostäders kundtidning Familjär är en uppskattad duns i brevlådan hos de drygt 19 000 hyresgästerna, och en strategiskt viktig produkt ända sedan första numret utkom för 30 år sedan. Tidningen har dubbelt syfte: den ska dels vårda varumärket Familjebostäder och stärka relationen med hyresgästerna, dels delge hyresgästerna relevant information.

Tonen i Familjär är lättsam och tillgänglig, även när reportagen behandlar svårare ämnen. Vi har vi träffat de livsviktiga sjukhusclownerna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, pratat integration och meningsfull fritid med taekwondoklubben Black Lions i Rinkeby och knackat på dörren till de äldsta bevarade husen i gamla Klarakvarteren. Bland annat.

Tillsammans med Familjebostäder har vi arbetat om innehåll, struktur och utgivning och från och med 2018 ges tidningen återigen ut fyra gånger om året. Blomquist ansvarar för hela produktionen från redaktionsmöten, reportage och fotografering till formgivning och produktion. I slutet av 2017 gjorde vi en omfattande läsarundersökning som visade att samtliga värden ligger en bit över genomsnittet för kundtidningar, och att man alltså ser och läser tidningen i högre utsträckning än vanligt. Hurra!

2018-11-02T11:16:23+00:00