07/10/2021

Lästid: 2 min

UX: User research – ett sätt att tänka på användaren

Vad är user research? I sin helhet är det användarforskning. Syftet är att göra designval utifrån användarens behov och intressen, både uttalade och outtalade. På så sätt vet vi att det som tas fram har rätt funktionalitet eller syfte som i sin tur leder till ökad användarnöjdhet.

Tänk användarcenterat

User research är grundläggande i många projekt och kan bestå av intervjuer med intressenter, experter och användare. Mängden intervjuer beror på projektet, men tankesättet är alltid detsamma. Du kan självklart använda en rad av andra metoder, men här bryter du ny mark.

Inkludera alla i processen, internt som användare. Ni ska utforska och testa. Lyssna och ifrågasätta. Testa igen och utvärdera. Sätt upp tydliga mål som löser problem tidigt och slipp lappa ihop sprickor långt senare.

User research främjar kreativiteten eftersom de behov och funderingar som finns hos användaren i många projekt kan landa i något helt annat än vad den ursprungliga idén var.

Måste jag göra user research?

Vi får ibland höra från kunder att de inte tycker att user research behövs eftersom:

 ”Vi känner redan våra användare.” Så är det säkert, men faktum är att du aldrig kan känna dina användare tillräckligt. Det är omöjligt att veta precis hur användare känner och tänker när de integrerar med produkten utan att fråga. Du kan gissa men gedigen research ger insikter och behov som gör slutprodukten mer användarvänlig.

”Vi har varken tid eller pengar för user research.” Så kan det vara, men då har ni förmodligen inte heller råd att senare göra om leveransen för att användarna inte förstår eller kan använda produkten. Är budgeten för projektet tajt rekommenderar vi att investera i ett fåtal timmar research (intervjuer, enkät, workshop etc.) för att fånga in fundamentala behov och förebygga en kostsam omstrukturering senare.

”Det är svårt att hitta användare.” Det behöver inte vara svårt. Urvalet av användare kan ske helt slumpmässigt eller noggrant efter kunskap, samtidigt ser vi att en mix av båda genererar ett tydligt resultat. Har ni redan en produkt som används är det ofta enkelt att bara slänga ut frågan. Någon kommer nappa, och krävs en lättare ersättning kan det vara värt i längden. Det ligger i vår mänskliga natur att känna oss behövda och lyssnade på. Era användare kommer uppskatta tillfället!

BQ <3 användarcentrerat

Ett användarcentrerat mindset är utmanande och kräver att våga utvecklas. Det ska uppskattas och tas vara på. För oss är det sunt förnuft. Tillsammans med vår kunskap om tillgänglighet vågar vi lova  kvalitetssäkrad design och funktion för dig och dina användare.

Är det dags för dig att arbeta mer användarcentrerat? Hör av dig till Nathalie!

I nästa del av vår UX-serie pratar vi om olika metoder för user research, följ vårt nyhetsbrev och ta del av alla tips!

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss