27/10/2021

1,5 min

UX del 2: Metoder och perspektiv för lyckad user research

I den föregående artikeln tittade vi allmänt på user research. I sin helhet är det användarforskning. Syftet är att göra designval utifrån användarens intressen, både uttalade och outtalade. På så sätt vet vi det som tas fram har rätt funktionalitet eller syfte som i sin tur leder till ökad användarnöjdhet.

Var börjar jag?

Det finns en djungel av metoder att välja mellan och här är en inblick i hur Blomquist går till väga.

Först och främst, syftet. Fundera över vad mottagarens mål är. Ställ dig själv frågor som:

  • Vilka är användarna?
  • Vad är deras behov och intressen?

Genom att besvara frågorna får du en bra bild av syftet med din user research, och kommer också göra det lättare att välja rätt metod för att nå ett så bra resultat som möjligt.

När du har målgruppen är nästa steg är att ta reda på vad de har för egna behov och hur de integrerar med din produkt.

Hur gör jag?

Du identifierar vad som fungerar bra idag, vad som kan förbättras och vad som saknas. Med användaren i fokus funderar du utifrån ett eller flera perspektiv:

  • Attityd: Vad säger användaren?
  • Beteende: Vad gör användaren?
  • Kvalitativt: Varför gör användaren så?
  • Kvantitativt: Hur ofta gör användaren så?

Enklare kommunikation besvaras med vad användaren säger om sitt behov, vilket är attitydperspektivet.

Komplexa verktyg kräver förståelse för hur användaren faktiskt gör, snarare än vad den säger att de gör. Detta är beteendeperspektivet.

Djup förståelse för behov kräver kvalitativa perspektiv i form av intervjuer eller observationer där vi får tillfälle att ifrågasätta.

Kvantitativa perspektiv kommer från Google Analytics eller A/B-tester som hur användaren rör sig i ett gränssnitt.

Fortfarande krångligt?

Det finns en rad olika metoder, och vissa lämpar sig bättre för webbsidor medan andra fungerar alldeles utmärkt för konceptutveckling. Oavsett ditt behov kan vi hjälpa dig förstå dina användare!

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss