Skriv mer effektiva call to actions

När du gör kommunikationsinsatser har du ofta ett mål. För att få dina mottagare att slutföra det målet, har du en eller flera call to actions. Det kan vara en rubrik, en brödtext eller en knapp – oftast alla tre. Det många redan vet är att designen av en call to action är viktig, bara genom att välja en annan färg eller en annan placering så kan konverteringen öka rejält. Exakt samma princip gäller för texten: bara genom att formulera dig lite annorlunda kan du få många fler att genomföra handlingen.

Det finns tre saker du kan fråga dig själv när du skriver din call to action:

  1. Väcker texten nyfikenhet?
  2. Skapar texten förväntan?
  3. Är belöningen tydlig?

Det du målar upp måste stämma överens verkligheten. Om du har en superspännande call to action, men sedan ett tråkigt nästa steg, blir mottagaren bara besviken.

Det bästa sättet för att veta vilken text som fungerar bäst är att testa den. Gör A/B-tester: antingen med hjälp av ett verktyg eller genom att göra flera varianter av samma enhet i din kommunikationsinsats. När du gör A/B-tester är det viktigt att inte testa för mycket samtidigt. När du ska se vilken uppmaning som fungerar bäst är det alltså viktigt att till exempel ha samma design i dina versioner.

”Klicka här” – varför då?

För att skriva mer effektiva call to actions, behöver du få in fördelen i själva uppmaningen. En bra modell att följa är:

  1. Vad ska mottagaren göra?
  2. Vad är fördelen med att göra det?
  3. Lägg ihop 1 och 2 så har du din mening!

Vill du veta mer om hur du kan testa din kommunikation för att se vad som ger bäst resultat? Eller vill du ha hjälp att se över dina call to actions? Boka in ett möte med oss – välj om du vill träffas eller ta ett första möte via telefon eller videosamtal.

2018-11-29T12:25:09+00:00