28/11/2018

Lästid: 1 min

Skriv effektiva call to actions

När du gör kommunikationsinsatser har du ofta ett mål. För att få dina mottagare att slutföra det målet, har du en eller flera call to actions. Det kan vara en rubrik, en brödtext eller en knapp – oftast alla tre.
Det många redan vet är att designen av en call to action är viktig, bara genom att välja en annan färg eller en annan placering så kan konverteringen öka rejält. Exakt samma princip gäller för texten: bara genom att formulera dig lite annorlunda kan du få många fler att genomföra handlingen.

Tre frågor

Det finns tre saker du kan fråga dig själv när du skriver din call to action:

  1. Väcker texten nyfikenhet?
  2. Skapar texten förväntan?
  3. Är belöningen tydlig?

Det du målar upp måste stämma överens med verkligheten. Om du har en superspännande call to action men sedan ett tråkigt nästa steg, blir mottagaren bara besviken.

Det bästa sättet för att veta vilken text som fungerar bäst är att testa den. Gör A/B-tester: antingen med hjälp av ett verktyg eller genom att göra flera varianter av samma enhet i din kommunikationsinsats. När du gör A/B-tester är det viktigt att inte testa för mycket samtidigt. När du ska se vilken uppmaning som fungerar bäst är det alltså viktigt att till exempel ha samma design i dina versioner.

”Klicka här” – varför då?

För att skriva mer effektiva call to actions behöver du få in fördelen i själva uppmaningen. En bra modell att följa är:

  1. Vad ska mottagaren göra?
  2. Vad är fördelen med att göra det?
  3. Lägg ihop 1 och 2 så har du din mening!