29/09/2019

Lästid: 2 min

Hur det nya webbdirektivet förbättrar din webbplats

Har du panik över det nya webbdirektivet som började gälla 23 september? Det är rimligt, i slutändan betyder det att du måste göra om stora delar av din hemsida. Men! Direktivet kom till för att alla ska ha samma rätt till information på nätet. Av en riktigt bra anledning helt enkelt.

Det här handlar webbdirektivet om

I korthet handlar direktivet om att webbplatser, appar och dokument ska vara möjliga att uppfatta, hantera och begripa. Även innehåll som sprids via tredje part, till exempel sociala medier, ska vara tillgängligt. Detta gäller för myndigheter, landsting, kommuner och andra offentliga organ. Vi har några tips om hur du ökar tillgängligheten på just din webbplats:

 • Lägg den viktigaste information först i texten.
 • Välj bra bilder och beskriv dem med en alt-text.
 • Formulera länkar som är enkla att förstå.
 • Strukturera dina texter med rubriker, ingress och stycken.
 • Om du har svåra ord och komplexa begrepp – beskriv dem eller lägg in en mer lättförståelig version som alternativ.
 • Undvik förkortningar och interna jargonger, alltså bransch-snack.
 • Förstå den som ska läsa texten – är det något som du kan omformulera?
 • Fundera över om du kan ta bort eller korta texter.
 • Märk alltid upp rubriker och tabeller.
 • Tillgänglighetsanpassa även dokument som du har på din webbplats.
 • Använd rätt HTML-kod.

Se dock till att alltid säkerställa att alla krav fylls. Webbdirektivet är uppdelat i flera delar – principer, riktlinjer, tillgänglighetsredogörelse och övriga krav. Det ska även vara möjligt för användaren att anmäla fel. Här kan du läsa mer och säkerställa att du fått med allt.

Webbdirektivet gynnar känslan som webbsidan ger ifrån sig till besökare

Läsbarhet för tillgänglighet har länge varit en teknik som använts för att optimera webbsidor och få dem att hamna högre upp i Google. Direktivet ger dig chansen att få mer trafik på din sida! Om du vill lära dig mer om andra SEO-tekniker så skrev vi om det i ett annat inlägg.

Om du vill börja testa tillgängligheten på din dator så kan du använda olika program som Color Contrast Analyzer för färgkontraster eller Web Disability Simulator för att uppleva webben utifrån olika funktionsnedsättningar. För smartphones finns det en funktion som läser upp innehållet åt dig, om du slår på den kan du testa och hitta potentiella fel med din sida.

Vi kan hjälpa dig!

Det är svårt att fixa alla dessa delar själv. Du kanske kommer behöva ny kompetens, fler konsulter och projekten kommer kanske ta längre tid. På Blomquist är vi experter på att leta fram och implementera det bästa alternativet för din webbsida. Kontakta oss så bokar vi ett möte!

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss