22/11/2017

Lästid: 0,5 min

Förnyat förtroende från Stockholms stad

I 23 år har vi haft förmånen att påverka beteenden i Stockholms stad. Vi har fått stockholmarna att tänka på tempot i trafiken, återvinna sopor och matavfall, låta bli att använda toaletten som avfallskvarn, motionera mer, välja cykel istället för bil, välja mat och kläder som är bättre för miljön och fått dem att tycka att de bor i världens bästa stad. Nu tackar vi staden för det förnyade förtroendet att få hjälpa till att påverka och informera de 38 förvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag som ingår i det nya avtalet.