24/01/2019

Lästid: 2,5 min

Design som ger affärsnytta

Du och dina mottagare kommer i kontakt med design dagligen. Även om du inte alltid registrerar den så påverkar den din upplevelse av olika företag, produkter och tjänster. Idag har användarna en tydlig uppfattning om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Krånglig design skadar varumärket, medan du knappt lägger märke till smidig och fungerande design.
McKinsey har samlat in data kring design från 300 börsbolag inom olika branscher och i olika delar av världen. Vad de kom fram till? Att företag som satsar på design ökar sin lönsamhet dubbelt så snabbt som de som inte gör det. Rapporten landade i fyra vägledande punkter för hur du kan skapa design som bidrar till ökade intäkter.

1. Prioritera och analysera

De mest framgångsrika bolagen förstår hur viktigt det är att mäta och analysera designdata. Det är fortfarande vanligt att resultatanalyser av design anses mindre viktiga än de av till exempel intäkter och kostnader – trots att de är lika viktiga för lönsamheten. Många överskattar dessutom sin förståelse för slutkunden och skapar design baserad på magkänsla, istället för på konkret information. Idag har vi enorma möjligheter att samla in feedback, mäta, analysera och optimera. Se till att ta tillvara på möjligheterna!

2. Funktion och användarupplevelse

Helhetsupplevelse och funktion spelar en helt avgörande roll för vad mottagaren tycker om tjänsten, produkten eller varumärket.

Därför är det viktigt att skaffa tydliga insikter kring målgruppen, tänka igenom hela användarresan och anpassa designen efter hur behovet faktiskt ser ut. Undersökningen visar att bara hälften av alla deltagare gjorde användarresearch innan de jobbade fram sin första idé. 

3. Integrera designen i hela företaget

Designtänket behöver vara närvarande i hela företaget, och finnas med i hela arbetsprocessen. På så vis blir den allas ansvar, och det blir lättare att hålla en jämn och hög nivå. Ni kan till exempel se till att de som har huvudansvaret för designen – de som skapar den eller har kontakt med de som skapar den – placeras ut på olika platser i lokalerna. Försök skapa en öppen kultur där alla kan komma med idéer och där era designtalanger kan växa och utvecklas.

4. Stäm av mot slutanvändaren

Vi tjatar vidare om vikten av att lära känna sina mottagare – men det är faktiskt superviktigt. Och det ska inte bara göras vid ett tillfälle, utan vara ett pågående arbete under hela processen. På så sätt ökar chanserna att resultatet blir framgångsrikt, och riskerna för dyra missar blir mindre. De bästa resultaten i undersökningen kommer från bolag som kontinuerligt lär, testar och stämmer av mot slutanvändaren. Dessutom är det viktigt att ta in andra typer av värdefull information, till exempel om konkurrenter. Idag har vi tekniska möjligheter att anpassa produkter och tjänster i realtid, som med hjälp av AI.