16/02/2021

Lästid: 2 minuter

Tillgänglig film – undertexter

Fram med popcornen och släck lampan för nu blir det tillgänglig film! Det finns massvis av saker att tänka på när du skapar film för alla dina användare, här tar vi upp en av de viktigaste delarna.
För dig som är myndighet är vissa av dem krav – något du ska tillämpa när du skapar film. För dig som har en privat verksamhet är det en stark rekommendation i nuläget.

Hur du textar dina filmer

Du ska texta dina filmer när de ligger på din hemsida. Det är ett krav för dig som myndighet. Men hur ska du tänka när du textar? Jo, så här:

→ Texta det som menas, inte det som sägs. Till skillnad från en transkribering, där en regelrätt sådan även innehåller ord som till exempel ”eh”, ”liksom” eller påbörjade meningar där personen som pratar ändrar sig och börjar om från början, ska en undertext vara tydlig och prata klarspråk. Här kommer ett exempel på det:

Vad personen faktiskt säger:

”Ja, jo men… det är ju faktiskt så att… eller, det jag vill komma åt är att…Vi som organisation behöver säkerställa att samtliga anställda dels känner till, dels efterlever våra riktlinjer vad gäller, ja men, kränkningar och… och trakasserier på arbetsplatsen.”

Det du skriver i din undertext:

”Vi som organisation behöver säkerställa att samtliga anställda dels känner till, dels efterlever våra riktlinjer vad gäller kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen.”

→ Håll dina undertexter korta. Det är skönare för ögat att slippa röra sig från långt åt vänster till långt åt höger.

→ Låt dina undertexter vara valbara i videospelaren. För vissa personer är undertexter något som distraherar, och då måste alternativet att kunna stänga av undertexten finnas där. De flesta videospelare har idag den funktionen, till exempel Youtubes egna.

→ Visa att en ny person talar genom att sätta ett talminus i början, eller välj olika färger på texten för olika personer. Väljer du det senare alternativet ska du komma ihåg att säkerställa att färgkontrasten är tillräcklig. Det kan du läsa mer om här. Det finns dessutom vedertagna alternativfärger till vitt. Det har du säkert sett på till exempel SVT när de textar för personer med hörselnedsättning.

Hur skapar du undertexter då?

Dels kan du skapa dem i samma program du redigerar film i, till exempel Premiere pro. Sedan väljer du bara att exportera undertexten till det format du vill (.srt är det vanliga). Du kan också texta direkt på Youtube och sen ladda ned din .srt-fil därifrån.

Varför är tillgänglighet viktigt? Här hittar du argument att ta med till dina kollegor.

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss