14/08/2019

Lästid: 2 min

Känslor konverterar

När du ska ta ett beslut – är det hjärtat eller hjärnan som bestämmer? Många skulle nog vilja säga att de tänker igenom saker noga, snarare än att känna sig fram.
Men en färsk undersökning av Forrester visar att dina känslor för ett varumärke är den allra viktigaste faktorn. Det är de som avgör om varumärket kommer ändra ditt beteende eller om du komma köpa från just dem. Undersökningen fokuserar på varumärken, men vi är övertygade om att insikterna är viktiga att ha med sig i all typ av kommunikation och information.

Känslor = klirr i kassan

Dina kunders känslor för ditt varumärke har 1,5% större inverkan på deras beslut än deras rationella tankar kring det. Alltså: hjärtat styr mer än hjärnan. Om du har förtroende för ett varumärke eller om det bidrar till din identitet, blir argument som pris bortrationaliserade.

Vad ska du satsa på?

Tre saker att skriva upp på höstens to do list: se till att vi blir mer trovärdiga, hjälpsamma och visar våra värderingar. Det är en stor uppgift värd att lägga tid på. Enligt Forrester kan ett stegs ökning på en femgradig skala öka sannolikheten att dina kunder:

  • Fortsätter en prenumeration med 10%.
  • Genomför ett köp inom de kommande tre månaderna med 11%.
  • Pratar gott om ditt varumärke med 15%.

Mäta känslor

För att veta hur dina mottagare känner för dina tjänster räcker det inte med statistik kring hur ofta de interagerar med dig eller hur ofta de handlar hos dig. Här blir kvalitet viktigare än kvantitet. Ta dig tid att genomföra värdestyrda undersökningar och intervjuer. Du behöver veta allt om dina kunders rutiner, vanor, övertygelser, vad de gillar och inte gillar. Det lär du dig inte genom att studera siffror i Google Analytics!

Våra tips

Att vi är känslostyrda snarare än rationella är inget nytt. Men det här är ett bevis på att varje kommunikationsinsats blir viktig, oavsett storlek och tillfälle. Det här kan du göra:

  • Det är lätt att tänka att de stora reklamkampanjerna är det viktigaste. Men kampanjer är temporära – det är genom det vardagliga du verkligen har chans att öka din likeability. Se över din design och copy kring till exempel returer, support, FAQ och omdömen.
  • Gör djupintervjuer, observera eller gör en kvalitativ undersökning. Hellre på liten skala (5–10 personer) än inte alls.
  • Utgå från personas istället för målgrupper. Du kommer inte hitta känslostyrda mönster genom att titta på åldersgrupper eller demografi. Du måste hitta gemensamma beteenden, drivkrafter och behov, som du sedan sorterar in i grupper. Efter det fördelar du din kommunikationsbudget mellan grupperna.

Du får gärna kontakta oss om du behöver hjälp!

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss