Ditt digitala material ska vara tillgängligt för alla. Punkt!

”Vi behöver inte tillgänglighetsanpassa, för vi har inte den målgruppen”, säger en del. Men de har helt fel.
Att ha problem att läsa, skriva, se, röra sig eller höra är så vanligt att det redan är en stor del av din målgrupp. Att arbeta med tillgängligheten på din sajt och i dina filmer, pdf:er eller texter kommer därför bara att ge dig bättre resultat. För du vill väl att materialet du tar fram ska nå så många som möjligt?

Varför är tillgänglighet så viktigt?

Om du tänker på hur många som:

  • Tycker det är svårt att läsa eller har dyslexi.
  • Inte har svenska som förstaspråk.
  • Har nedsatt hörsel, är hörselskadade eller döva.
  • Har nedsatt syn, ser dåligt eller är blinda.
  • Är äldre och därför hör/ser sämre.
  • Har nedsatt rörelse eller motorik.
  • Har nedsatt rörelse efter t.ex. en olycka.
  • Har en neuropsykiatrisk diagnos.
  • Stammar eller har svårt att prata.

Så får du en uppfattning av hur vanligt det är. Men det är inte bara dessa personer som vinner på att du ser över tillgängligheten, utan alla andra! Om du anstränger dig för att skriva så enkelt som möjligt, ser till att texten är lätt att läsa trots att den ligger på en färgad bakgrund och att innehållet har en logisk ordning kommer du få en mycket bättre sajt och ett enklare innehåll.

WCAG gäller väl bara för myndigheter?

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling krav, eller riktlinjer, för tillgänglighet. Om du är en offentlig aktör måste du följa WCAG 2.1 enligt lag. Det behöver inte privata företag, men som vi skriver här ovanför har du bara kunder (och konkurrenskraft) att vinna på det. Vi som har arbetat med tillgänglighet innan lagen kom, ser det bara positivt att fler tar tillgänglighet på allvar.

Lär dig mer om olika områden:

Tillgänglighet – webb
Tillgänglighet – pdf
Tillgänglighet – film

Tips! Funka har sammanställt statistik över personer som påverkas av bristande tillgänglighet. Ta med det till dina kollegor och fundera på vad ni kan göra bättre.

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss