Tillgänglighet för webb – anpassa efter WCAG

Som en kommunikationsbyrå som har användar- eller kundupplevelsen som utgångspunkt i allt vi gör är tillgänglighet en självklarhet i våra projekt.
För om vi inte tar hänsyn till alla användare, oavsett funktionsvariation, kan en stor del inte använda de webbplatser vi tar fram. Det kan handla om att anpassa för användare med allt från dyslexi till motoriska svårigheter. Och genom att göra det gör vi webbplatsen enklare och bättre för alla användare.

Vi följer WCAG när vi tar fram UX/UI-design

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling krav för tillgänglighet. Vi följer alltid minst 2.1 som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver. Men som vi också anser är en hygienfaktor för vilket företag som helst.

Fem viktiga anpassningar för webb

Här är fem av de krav som finns i WCAG men som många lätt missar när de vidareutvecklar sin sajt eller bygger en helt ny. Vi på Blomquist:

1. kollar alltid att de färger vi använder uppfyller kontrastkraven, vilket är viktigt även för användare utan synnedsättning. Tänk dig en solig dag och du går och läser i din mobil. Färgerna kanske är snygga, men ser du vad som står?

2. tänker noga på strukturen när vi designar en sajt. Även användare med skärmläsare ska kunna få sajten uppläst för sig i en logisk ordning. När du arbetar på det sättet brukar du också få SEO-fördelar på köpet. Google gillar när bilder och funktioner är döpta på rätt sätt!

3. Älskar animeringar och snygga microinteraktioner. Men vi använder inga blinkande objekt – vi vill inte framkalla onödiga reaktioner hos personer som t.ex. har epilepsi.

4. använder tydliga rubriker och benämningar för innehåll som inte är text – så att ALLA kan ta del av innehållet. Vi döper objekt efter funktion och inte utseende, till exempel genom att skriva ”Gå till nästa sida” istället för  ”Pil höger”.

5. skriver, sist men inte minst, begripligt. Genom att använda så enkla ord och meningsuppbyggnader som möjligt, kommer fler ta till sig dina budskap/din information. Det hjälper också skärmläsaren återberätta med flyt, bra va?

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp att analysera och förbättra din sajt. Undrar du fortfarande varför tillgänglighet är viktigt eller behöver argument att ta med till dina kollegor? Läs mer här.

Kontakta oss

Nyfiken på tillgänglighet? Se hur vi gör