Tillgänglighet för pdf – anpassa efter WCAG

Som en kommunikationsbyrå som har användar- eller kundupplevelsen som utgångspunkt i allt vi gör är tillgänglighet en självklarhet i våra projekt.
För om vi inte tar hänsyn till alla läsare, oavsett funktionsvariation, kan en stor del inte ta till sig informationen i de pdf-dokument vi tar fram. Det kan handla om att anpassa för personer som har problem med att läsa eller är färgblinda. Och genom att göra det gör vi dokumentet enklare och bättre för alla som läser.

Vi följer WCAG när vi tar fram en pdf

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling krav för tillgänglighet. Om du ska publicera din pdf på en sajt eller skicka ut den till exempel via ett nyhetsbrev omfattas den av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du ett privat företag? Då anser vi ändå att WCAG 2.1 är en hygienfaktor!

Fem viktiga anpassningar för ditt pdf-dokument

Här är fem av de krav som finns i WCAG men som många lätt missar i arbetet med sina dokument. Vi på Blomquist:

1. ser över färgkontraster, radavstånd och läsvänlighet.

2. ger bilder så kallade alternativtexter, som gör att personer som får dokumentet uppläst för sig även får ta del av bilderna.

3. Ser till att alla texter, bilder och tabeller ligger i rätt läsordning så att man med sitt hjälpmedel enkelt ska kunna navigera sig runt i dokumentet.

4. när vi på Blomquist gör tillgänglighetsanpassade pdf-dokument avslutas arbetet med en kontroll av tillgängligheten i Adobe Reader.

5. om vi även har i uppdrag att ta fram texter så ser vi självklart till att de är så lättlästa som möjligt, genom att använda enkla ord och raka meningsuppbyggnader.

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp att analysera och förbättra dina pdf-dokument. Undrar du fortfarande varför tillgänglighet är viktigt eller behöver argument att ta med till dina kollegor? Läs mer här.

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss