Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen – Lärarporträtt

Produktion av rörligt material för digitala kanaler som följer de digitala tillgänglighetskraven, i ett redan framtaget grafiskt manér och koncept
För Utbildningsförvaltningen har vi tagit fram flera filmer med lärarporträtt. Efter det att webbdirektivet kom har vi tillgänglighetsanpassat ett par filmer. Dessa har då fått syntolkning (där en berättare förklarar vad vi ser och läser upp texter i filmen), samt en textplatta inbränd i filmen. De tillgänglighetsanpassade filmerna ligger ännu inte ute på Youtube (eller annan plattform) där textningen istället för att vara inbränd automatiskt kommer upp för dem som väljer det alternativet.

9.2.2.2 Referensuppdrag 2

1. Uppdraget och vilka förutsättningar som ni behövde förhålla er till

Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad har ett mycket stort rekryteringsbehov av lärare. Många är de lärare som vittnar om sin egen, lite oväntade resa fram till yrket.

Just att vägen fram ofta inte är spikrak har Utbildningsförvaltningen velat förmedla i en serie filmer riktad till presumtiva lärare. Ett antal lärare inom Stockholm stad har därför bjudits in för att dela sin berättelse med andra i en serie filmer under namnet ”min resa”. Totalt kommer 12 lärarporträtt att spelas in.

Förutsättningar: Det var ett tydligt önskemål att uppnå en stor spridning i budskapen i filmerna samt att filmerna lyckas förmedla en personlig berättelsen om den egna resan fram till lärarrollen. Budget för uppdraget och varje film var också given.

 

2. Arbetsprocess med en ungefärlig tidplan

Initialt tog Utbildningsförvaltningen kontakt med respektive lärare för en telefonintervju. Baserat på denna intervju erhöll Blomquist ett råmanus på tilltänkt innehåll.

Utifrån detta råmanus tog så Blomquist fram förslag till innehåll och upplägg av filmen för avstämning med Isak och tilltänkta miljöer stämdes av med uppdragsgivare.

Många gånger kan det vara ovant att bli filmad varför stor tonvikt lades på att filma Isak i sin miljö på skolan och själva manuset lästes in som enbart text som sedan klipptes in bildmaterialet för att säkerställa att allt önskat innehåll kom med i filmen. Ett arbetssätt som visat sig mycket effektivt för produktion av denna typ av personliga filmberättelser.

Ledtid:

  • Vecka 0 – Erhållet råmanus
  • Vecka 1 – Förädlat manus från Blomquist för godkännande av Utbildningsförvaltningen och Isak
  • Vecka 2 – Filmning
  • Vecka 3 – Första klippning för godkännande
  • Vecka 4 – Tillgänglighetsanpassningar och slutleverans

 

Vilka programvaror och system ni arbetade i

Filmen är klippt i Premiere pro. Ljudet för tillgänglighetsanpassningen är inspelat och redigerat i Logic. SRT-textning gör vi ibland via Youtubes eget verktyg, ibland på andra sätt.

 

Hur ni kvalitetssäkrade uppdraget i varje fas, från beställning till uppföljning

Projektet har bedrivits i nära samarbete med Utbildningsförvaltningen. Framtaget manus har godkänts av uppdragsgivaren i god tid innan inplanerad filmning och den ihopklippta filmen har skickats på remiss hos uppdragsgivaren innan slutgodkännande för leverans.

Kvalitets- och projektuppföljning av uppdraget som helhet kommer göras efter det att alla filmerna har levererats.

I övrigt har vi följt arbetsprocessen som beskrivs under referensuppdrag 1.

 

Vad ni utförde/levererade (enheter/länkar ska bifogas)

Filmen har levererats i en längre och kortare version (den senare för Instagram med hårdkodad text).

 

Om möjligt, kostnad

Kostnad ca 43 tkr inkl. byråarvode samt filmproduktion.

Filmen finns både i ursrunglig version och tilgänglighetsanpassad.

Här visas båda varianterna.