Stockholms stad, Socialförvaltningen – Aldrig igen

Tre enheter varav minst ett digitalt i ett redan framtaget koncept
Aldrig igen är ett projekt som finns i många enheter och medier. Här visar enheter för utomhusreklam, filmer för sociala medier, minifoldrar på flera olika språk. Det finns också en länk till den kampanjwebbplats som togs fram.

9.2.2.1 Referensuppdrag 1

1. Uppdraget och vilka förutsättningar som ni behövde förhålla er till

Bakgrund: 2017 antog Stockholms stad Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020. Det långsiktiga målet är att:

Stockholmare vet var man ska vända sig om en vuxen våldsutsatt person vill ha stöd alternativt om ett barn upplever våld, eller om en person som utövar våld vill söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Uppdrag: För kampanjen 2019 fick Blomquist Communication i uppdrag att vidareutveckla en tidigare kampanj och ta fram ett nytt kreativt kampanjkoncept. En önskan från uppdragsgivaren var att göra en förflyttning mediemässigt till fler digitala kanaler.

Syfte: Att de som utsätts för våld ska veta var man vänder sig för att få hjälp och att få de som utövar våld att söka hjälp för sitt beteende. Dessutom mot alla stockholmare skapa kännedom och belysa våld i nära relationer och heders­relaterat våld med syfte att få fler att reagera om man ser att någon utsätts.

Mål: Få fler av de som utsätts för våld att söka hjälp. Öka kunskapen hos de som utövar våld var man kan vända sig för att få stöd och hjälp.

 

2. Arbetsprocess med en ungefärlig tidplan

Arbetet har utförts i nära samarbete med nyckelpersoner på Socialförvaltningens kommunikationsavdelning. Vi har även haft möte och kontakter med ansvarig personal på stadens fyra Relationsvåldscentrum. Arbetet har utgått från Blomquists arbetsmetodik med ett flertal avstämningar för att i varje steg kunna säkra kvalitet och tidsplanering.

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att skapa kommunikation som fungerar i och sprids i digitala kanaler. ”Digital first” har varit lite av ett motto.

Partners/underleverantörer i projektet var bl.a. fotograf och filmare Niklas Palmklint, mediebyrån Tross, tryckeriet åtta.45, översättningsbyrån Semantix och Influencerbyrån Relatable. Blomquist skapade en digital kampanjplan i Google som gjorde att både vi, vår uppdragsgivare och samarbetspartners (t.ex. Relatable) dagligen kunde följa och uppdatera projektets status. På denna länk finns planeringen för några av kampanjveckorna.

 • Juni 2018: Igångsättningsmöte där uppdragsgivaren berättade om projektet, visade tidigare kampanj och lämnade förutsättningar.
 • Augusti 2018: Utvecklad brief till Blomquist och motbrief skrevs. Första presentation av vårt förslag på upplägg av kampanj.
 • September 2018: Arbete med kostnadsberäkning och tidsplanering. Idéarbeten, skiss- och textarbeten, framtagning av fotomanér. Framtagning av material till interna förankringsprocesser inom Stockholms stad.
 • Oktober 2018: Informationsinsamling, möten med Relationsvåldcentrum, inläsning av material, bokning och planering av fotograf.
 • November 2019: Fotografering och filmning, produktion av kampanjsajt, möte med Influencerbyrån Relatable, mediebokning, kontakter med tryckeri och översättningsbyrå.
 • December 2018: Produktionsfas, korrekturarbeten, kvalitetssäkring av material, lämning av print och digitalt material för tryck/publicering.
 • Januari 2019: Leverans av tryckt material, kampanjstart vecka 2. Kampanjen genomfördes vecka 2–3 vad gäller köpta kanaler och fortsätter sedan med interna kanaler inom Stockholms stad. Mindre repetition av utomhuskampanj vecka 6.
 • Samtliga leveranser har skett inom överenskommen tidplan.

 

3. Vilka programvaror och system ni arbetade i

Print i Indesign, blåtirornas texter Illustrator, bildredigering i Photoshop (samt ytterligare bildbearbetning via fotografen Niklas Palmklint och Bildrepro).

Film: Originalfilmens ”blåtiror” är gjorda i After effects. Filmen är sedan klippt i Premiere pro. Ljudet för tillgänglighetsanpassningen är inspelat och redigerat i Logic. SRT-textning gör vi ibland via Youtubes eget verktyg, ibland på andra sätt.

För kampanjsajt: Whimsical (wireframes för layout i mobil och desktop), sketch (UI-design, responsiv design).
CMS och WP-plugin (IT-utveckling): WordPress och Visual Composer.

 

4. Hur ni kvalitetssäkrade uppdraget i varje fas, från beställning till uppföljning

Generellt arbetar vi med kvalitetssäkring i alla faser av de kommunikationsuppdrag vi genomför. I detta första exempel beskriver vi vår arbetsprocess (som vi även använder i övriga referensuppdrag, men som endast beskrivs här). För vissa delar tar vi in utomstående experter. Vi har tidigare jobbat med Funka och andra experter för tillgänglighetsanpassning. För ytterligare vissa uppdrag lägger vi funktionstester, korrekturläsning etc. på extern part då vi själva känner att vi jobbat med ett uppdrag så mycket att risken finns att vi själva inte exempelvis ser ett ev. stavfel.

 

Arbetsprocessen från start till slut

Samtliga moment och metoder som ingår: Vår grundarbetsprocess heter Human Centered Design Process. Den fokuserar på människors behov, mål, tankesätt, känslor och beteenden och ser till att vi löser rätt problem – alltså målgruppens i samspel med uppdragsgivarens. Processen består av fem steg och innehåller stegen innan något produceras: 1. Research – vad är problemet? 2. Definiera – hur förstår vi problemet? 3. Idéarbete – hur ska vi lösa problemet? 4. Skissa – hur ska lösningen se ut, låta och fungera? 5. Testa – löste vi problemet?

 

Produktionsdelen följer därefter och innehåller delar som

 1. Grundförutsättningar. Har vi rätt material? Är bilder GDPR-säkrade? Finns grafiska manualer och mallar att förhålla sig till? Är skissen godkänd? Är texten godkänd? Behövs något kompletteras för print eller digital produktion? Är musik- och andra rättigheter clearade? Frågor kontrolleras internt och dubbelkollas med uppdragsgivaren om det behövs.
 2. Produktion och produktionskontroll. Bildanpassning, retusch, storleksanpassning. Skapande av mallar om det behövs. Montering och originalproduktion för print, digitala och sociala medier.
 3. Godkännande. Alla enheter godkänns av uppdragsgivaren innan de skickas på tryck eller publiceras. Är det tryck kan vi vara med vid intag för att kontrollera att det blir rätt färger och om något behöver justeras.
 4. Leverans inom utsatt tid.
 5. Uppföljning. När allt är levererat kan vi genomföra en utvärdering med uppdragsgivaren för att se om något behöver förbättras till nästa projekt. Är det webbprojekt eller digitala eller sociala enheter så kan de behöva uppdateras, justeras och förändras utifrån nya förutsättningar eller utifrån hur bra de fungerar för målgruppen.

Under hela processen ser vi till att uppdragsgivaren är informerad och involverad om det behövs. Kostnadsberäkningar, kontaktrapporter skrivs. Mejl sparas. Anteckningar förs vid telefonkontakt.

 

Utförlig beskrivning av beställnings- och återkopplingsrutiner

 • Beställningsrutiner: Arbetet börjar med att ni lämnar en brief eller kort uppdragsbeskrivning. Helst skriftligt och vid större uppdrag kan det vara bra att ta ett möte. Blomquist skriver en motbrief och lämnar kostnadsberäkning. Ni godkänner kostnadsberäkningen genom avrop eller på det sätt ni brukar göra. Oftast tas även en tidplan fram. Därefter påbörjas arbetet.
 • Återkopplingsrutiner. Blomquist skriver kontaktrapport efter möten och vid mer omfattande telefonmöten. Ni säger OK till den för att säkerställa att vi har uppfattat allt korrekt. Antal korrektur som ingår är enligt ramavtal eller överenskommelse. Vi skickar pdf-korrektur, som ni godkänner/kommenterar i pdf.

Hur vi rent konkret kvalitetssäkrade varje fas i det här specifika projektet:

 • Uppstart: Efter erhållen brief, kallade vi till ett möte med uppdragsgivaren för att ställa frågor, få vissa saker förtydligat och utvecklat. Därefter lämnade vi en skriftlig motbrief där vi skrev hur vi uppfattat uppdraget. Denna godkändes innan arbetet sattes igång. Parallellt med detta lämnade vi en tidplan och kostnadsberäkning för hela uppdraget.
 • Strategifas: Utifrån brief presenterade vi målgruppsinsikter, kommunikationskoncept, övergripande medieval. Efter OK från uppdragsgivaren sattes arbetet igång.
 • Kreativ fas: Framtagning av kampanjupplägg utifrån kommunikationskoncept. Vi presenterade förslag på huvudbudskap och rubriker, tonalitet och perspektiv, bildspråk och utformningsmanér. Godkändes av uppdragsgivare innan nästa fas startade.
 • Produktionsfas: Bokning av fotograf, framtagning av mer detaljerad tidplan, val av fotomodeller, fotografering, bokning av media, översättare, tryckerier m m. Framtagning av original till print och rörligt/digitalt material. Allt i nära samarbete med uppdragsgivare.
 • Korrekturvändor i 3 omgångar enligt vårt avtal, tryckning där vi godkänner digitala provtryck för att säkerställa kvalitet mm. Alla bilder kontrollerades, färger kontrollerades och texter korrekturlästes. Funktion av film och webb kontrollerades.
 • Uppföljning: Kampanjmätning av sociala medier och influencer-kampanj. Utvärderingsmöte med uppdragsgivare med genomgång av arbetsprocessen, kundnöjdhet och resultat i syfte att säkerställa en ännu högre kvalitet i nästa kampanjfas.

 

 

5. Vad ni utförde/levererade (enheter/länkar ska bifogas)

 • Digitala utomhustavlor i form av tre 10-sekunders filmer
 • Kampanjsajt
 • Rörliga sociala medier (sju annonsplaceringar på Facebook och Instagram)
 • Influencer marketing-kampanj. Samarbete med 11 influencers via Relatable AB
 • Intern digital kampanjinformation till kommunikatörer i Stockholms stads stadsdelsförvaltningar
 • Digital annonsering genom banners
 • Material till Stockholms stads digitala interna nyhetsbrev och intranät
 • Material till Stockholms stads webbplats
 • 8-sidig fickfolder i tre olika versioner, översatta till sju olika språk
 • Annonser i lokalpress i Stockholm, två olika halvsidesannonser
 • Två helsidesannonser i Expressen
 • Affischering utomhus på eurosize- och fullsize-objekt
 • Affischer
 • Roll-ups

 

Webbplats www.aldrigigen.se

Kampanjenheter visas även på blomquist.se

Filmer/rörligt material kan ses på https://vimeo.com/346080785

 

6. Om möjligt, kostnad

Total nedlagd tid avseende byråarvode var ca 240 timmar. Total kampanjbudget var ca 1,2 miljoner kronor.

Minifoldrar på flera olika språk

Utomhusmedia på stortavlor. Finns även varianter för mindre format, annonser etc.

Filmer