06/12/2017

Lästid: 1 min

Vi måste vara en förebild

Den senaste tidens vittnesmål i media om trakasserier, övergrepp och diskriminering har inte varit kul att ta del av. Men det har varit viktigt. Inte minst för oss som har funnits sedan 1932. Vi kanske trodde att saker och ting hade blivit bättre, men det har de inte.
Vi ställer oss helt bakom #sistabriefen. Reklambranschen har en makt som få andra branscher, eftersom våra budskap påverkar människor varje dag. Vi måste vara en förebild. Vi på Blomquist lovar att göra allt i vår makt för att få slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderade och utnyttjande av kvinnor i vår bransch.

Hur vi ska uppnå det:

1. Via KOMM jobbar vi fram en plan för åtgärder mot kränkande särbehandling. Så fort den är klar implementeras den hos oss. Vi arbetar även med KOMMs checklista för jämställd reklam och kommunikation.

2. För att lära oss mer har vi deltagit på seminarium, föreläsningar och workshops kring ämnet. Det ska vi fortsätta med! Till exempel bjöd vi in Genusfotografen Tomas Gunnarsson till vårt 85-årsfirande, som gav både oss och våra kunder viktiga insikter.

3. Vi ska vara en arbetsplats där våra kollegor, samarbetspartners och kunder mår bra. Vi har tydliga värderingar och agerar direkt om något bryter mot dem. Vi tillåter absolut inte diskriminering, trakasserier eller någon form av övergrepp.

Vi ser fram emot den dag då vi stolt kan säga att vi har en bransch där alla behandlas lika – oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund.

Vänliga hälsningar,

Ninna Engberg, styrelseordförande
Mikael Rubinsson, VD och delägare
Janne Åkerblom, byråledare och delägare
Anders Wirström, kreatör och delägare
Mikael Rosén, styrelseledamot

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss