22/03/2021

Lästid: 1,5 minuter

Tillgänglig film – syntolkning

Fram med popcornen och släck lampan för nu blir det tillgänglig film – IGEN! Sist gick vi igenom saker som är bra att tänka på när du tar fram undertexter, den här gången handlar det om syntolkning.
Du som offentlig aktör måste följa riktlinjerna i WCAG. För dig som har en privat verksamhet är det en stark rekommendation i nuläget (för du vill väl att alla ska kunna ta del av innehållet du tar fram?). I den här artikeln fokuserar vi på riktlinjen att syntolka viktig visuell information som personer med synskada annars går miste om.

Så här syntolkar du din film

Det finns olika vägar att gå när det gäller syntolkning. Det vanligaste sättet är att göra två filmer, där en av dem är syntolkad, och sedan länka till den i anslutning till den icke-syntolkade filmen. Viktigt är då att länka till den ovanför ordinarie film, för att inte riskera att personen tittar igenom hela filmen och sedan upptäcker att det faktiskt fanns en version som passade den bättre.

Det kan också vara så att du har en videospelare som stödjer flera ljudspår, och möjliggör för personen att välja den syntolkade versionen.

Slutligen kan du även integrera syntolkning redan i manusstadiet, så personerna som medverkar presenterar sig, verbaliserar det de gör och förklarar exempelvis grafers innebörd på ett sätt där det visuella inte blir bärande för förståelsen. Det här skulle vi nog säga är den viktigaste rekommendationen. Det är så mycket lättare att få till en bra syntolkning om du från början planerar in det i manusstadiet. Annars är risken stor att du i en redan färdig produktion behöver klippa om eller frysa bilder i flera delar av ursprungsfilmen för att ljudspåret med syntolkningen ska hinna med. Det medför en sämre kvalitet och upplevelse för din mottagare. Vårt tips är att redan när du gör storyboard för de olika scenerna, identifierar tillfällen där syntolkning kan komma att behövas. Det är också bra att avsätta extra tid för fler klippbilder under inspelning, så att syntolkningen kan spelas upp till rörliga klipp snarare än frysta bilder. Du kan aldrig ha för många klippbilder, helt enkelt!

Att tänka på när du syntolkar

Vi som har en fungerade synförmåga har lätt att underskatta vad som är viktig visuell information. Våra sinnen samarbetar i att tolka informationen och det kan vara svårt att avgöra vad man faktiskt går miste om i förståelse när synförmågan är nedsatt. Utöver att sätta sig in i vad som är viktig visuell information i en film, till exempel grafer som kan behöva förklaras, symboliska bilder som exemplifierar det som sägs, eller att det kommer in en ny person i bild, är det så klart också trevligt att få föreställa sig hur personer ser ut och vilken miljö de befinner sig i. Det kan vara svårt att föreställa sig vad som är viktig information, men testa då att blunda och försöka visualisera det filmen berättar i ljud. Är det begripligt? Hänger förståelsen med hela vägen? Saknar jag något för att få fram inre bilder som hjälper budskap och information att gå fram?

Om du har en väldigt stor produktion med komplexa scener och miljöer, rekommenderar vi att du anlitar en erfaren syntolkare. Har du däremot kortare informationsfilmer eller filmer med enskilda ämnen, hjälper vi dig gärna med syntolkningen. Vi har erfarenhet från flera produktioner, både internt framtagna syntolkningar och samarbete med leverantör.

Varför är tillgänglighet viktigt? Här hittar du argument att ta med till dina kollegor.

Behöver du hjälp med anpassningen? Vi hjälper dig följa WCAG för:

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss