02/06/2021

Lästid: 1,5 min

Den smarta kreativa revolutionen

Att använda AI för att analysera stora mängder data och hitta mönster i mottagarens beteenden är relativt vanligt idag och ger oss bättre användar- och kundinsikter. Det i sin tur underlättar och skapar även större möjligheter i det kreativa arbetet som vi människor gör.
Andra positiva effekter AI och automatisering skapar är en ökad produktionshastighet – det går exempelvis att styra medieplanering och köp med AI. Genom avlastning av enklare arbetsuppgifter kan vi fokusera på de mer relevanta och kreativa delarna av vårt arbete. Teknik och kreativitet har under historien många gånger setts som varandras motsatser. Men idag bör vi snarare se dem som varandras yin och yang som skapar ökade möjligheter. För i en allt snabbare digitaliserad värld behövs de båda två.

Vad händer om vi gör tvärtom?

Kan vi ta hjälp av AI och intelligent automatisering är det fantastiskt – vi kan exempelvis få skarpa trendanalyser, beteendeinsikter och användbar statistik. Det viktiga här är vad vi väljer att göra med informationen vi får tillgång till. Litar vi blint på vad trendanalyser eller statistik säger är risken stor att det leder fram till en allt för generisk kommunikation. Plötsligt ser alla varumärken, företag eller organisationer likadana ut eller säger samma sak. Det är här den mänskliga kreativiteten och beslutstyrningen ska komma in. Ibland kanske det är bättre att använda statistiken för att göra tvärtom eller testa något nytt. Det kallar vi smart kreativitet och det handlar helt enkelt om ett samarbete mellan människa, AI, intelligent automatisering och data.

Det har bara börjat!

Vi är fortfarande bara i begynnelsen av den här digitaliseringen och den smarta kreativiteten. Den främsta delen har vi alltså framför oss. Men vi tror att vi kommer att få se betydligt mycket mer av den här typen av samarbeten mellan människa och teknik. Och det är otroligt spännande, samtidigt som det skapar många nya möjligheter.

– Vi har arbetat databaserat och insiktsdrivet länge, säger Clara, projektledare på Blomquist. Och med nya möjligheter, som förbättrad AI, kan vi skapa ännu mer skräddarsydda lösningar. Data är bara siffror tills de sätts i ett sammanhang. Det kreativa AI-arbetet har sin kärna i den uråldriga frågan: ”Så vad betyder det här?” Det viktiga är att inte försöka få datan att passa in i det vi tror att den ska betyda, utan istället använda den för att öka vår förståelse för målgruppen och området i fråga.

Är du intresserad av att jobba mer digitaliserat och kreativt? Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss