22/03/2021

Lästid: 1,5 min

Reklamtrötthet – ett symtom av vår tid

För ett decennium sedan kunde varumärken jobba med envägskommunikation och helt enkelt berätta vad de ville om sig själva utan att aktivt bjuda in mottagaren till dialog. Så enkelt är det inte i dag. Vi lever i ett helt annat medielandskap med mycket högre krav. Ingen accepterar längre störande inslag som pockar på vår uppmärksamhet eller i värsta fall förföljer oss.
Kommunikation i dag måste vara relevant, transparent och bjuda in till delaktighet. Ditt företag och varumärke behöver förstå och bjuda in dina kunder, användare och konsumenter på ett annat sätt.

Gör mottagarna delaktiga

Istället för att gissa vad din målgrupp behöver – fråga dem. Du behöver be om feedback, bygga relationer och föra en dialog. Precis som i verkliga livet. Det är det som bygger varumärken och skapar större användarbaser och kundgrupper. På internet har vi flera olika plattformar där vi diskuterar, relaterar, rekommenderar och lyssnar på varandra. Det gör att det i dag till exempel i många fall kan vara effektivare och mindre kostsamt att nå ut till en större grupp genom ett influencersamarbete än genom traditionella medier.

Det nya medielandskapet kräver mer av oss som jobbar med kommunikation men också mer av hela företag och organisationer. Kommunikationen går inte längre att separera från till exempel produkt- och affärsutveckling. Den är en del av det. Och för att vara trovärdig måste kommunikationen komma inifrån hjärtat och kärnan av företaget eller organisationen. Att försöka styra vad som sägs eller tycks om ett varumärke är svårt. Därför är vårt bästa tips för att både råda bot på reklamtröttheten och öka ett verkligt engagemang – att faktiskt lyssna på mottagarna.

Vi använder flera beprövade metoder och tekniker för att lära känna mottagare bättre och hjälper dig gärna! Kontakta oss.

Kontakta oss

Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss