Få fler unga att bli medlemmar i fackförbund

Drygt hälften av yrkesverksamma under 25 år är inte fackmedlemmar. Det många gör fel är att se ”unga” eller ”millennials” som en gemensam målgrupp med samma beteenden, behov och drivkrafter. Vilket inte stämmer. För att kunna skapa erbjudanden och kommunikation som hjälper unga, behöver du förstå dem på riktigt.
Vår uppgift är att i samarbete med dig flytta din organisation närmare dina potentiella medlemmar. För att veta hur vi ska kunna göra det, måste vi lära känna personer i målgruppen. Först då kan vi identifiera deras – eller din organisations – problem. Sedan kan vi med hjälp av kreativitet, innovation och kommunikation lösa de problemen.

Dina mål vs mottagarens mål

Först måste du eller vi tillsammans identifiera ett mål. Det kan till exempel vara att:

  • Öka antalet medlemmar under 25 år.
  • Ökad NKI för att behålla befintliga medlemmar under 25 år.
  • Engagera förtroendevalda bland medlemmarna.
  • Minskad rekryteringskostnad/medlem.
  • Fler förmedlade produkter och tjänster (försäkringar m.m.).

När vi vet ditt mål, måste vi ta reda på målen hos yngre personer som inte är medlemmar i ett fackförbund. Det kan vara mål i deras arbete, i livet och för framtiden. Det gör vi genom djupintervjuer, workshops, observationer, tester, statistisk (metadata) och observationsdata.

Behov, drivkrafter och problemidentifiering – erbjudande

Det finns ett eller flera problem mellan yngre personer och fackförbund. Om vi identifierar de problemen, kan vi lösa dem. Därför vill vi erbjuda dig 30 timmar av vår tid – nästan en arbetsvecka – för 10 000 kr (värde 42 000 kronor). Det vi kommer leverera till dig är:

  • En sammanfattning av våra insikter från till exempel den interna kunskapen i organisationen, djupintervjuer, data och observationer.
  • En eller flera personas som visar målgruppens olika behov och drivkrafter. Det kommer vara ett verktyg som ser till att kommunikationen eller erbjudandet svarar på riktiga behov.
  • En kort beskrivning av vad din persona vill uppnå.
  • En kort beskrivning av varför din persona ska använda dina tjänster.
  • Ett identifierat problem mellan din persona och din organisation.
Digitalisera årsredovisningen Boka in 15 minuter med oss