Tre nomineringar i Publishingpriset

Hurra, hurra, hurra! Tre nomineringar för oss i Publishingpriset – en årlig tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Nu håller vi tummarna till oktober då vinnarna presenteras.

Kategorier och bidrag:

[mpc_icon_list mpc_icon__preset=”preset_0″ mpc_icon__icon=”fa fa-angle-double-right” mpc_icon__icon_color=”#3d3d3d” mpc_icon__icon_size=”12″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding:10px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_border_divider=”true” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:0px;padding-bottom:50px;” margin_css=”margin:0px;” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Verksamhetshistoria%20%E2%80%93%20IVL%20%E2%80%93%20Fr%C3%A5n%20vetenskap%20till%20verklighet%20p%C3%A5%2050%20%C3%A5r%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C3%85rsredovisningar%20%E2%80%93%20Stockholms%20stadshus%20AB%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Rapporter%20%E2%80%93%20%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Stockholm%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;”]
2017-11-29T23:52:56+00:00