Tre nomineringar i Publishingpriset

Hurra, hurra, hurra! Tre nomineringar för oss i Publishingpriset – en årlig tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Nu håller vi tummarna till oktober då vinnarna presenteras.

Kategorier och bidrag:

Rapporter – Översiktsplan för Stockholm
Verksamhetshistoria – IVL Från vetenskap till verklighet i 50 år
Årsredovisningar – Stockholms stadshus AB årsredovisning 2016

2018-02-15T09:18:31+00:00