Har du koll på farligt avfall?

  • Design
  • Print

UTMANING Stockholmarna behöver bli bättre på att återvinna sitt farliga avfall. Många har inte ens koll på vad som räknas som farligt avfall. Allt för mycket ”småel” återvinns aldrig.

LÖSNING I trafikmedia, digitala och sociala medier ger vi exempel på vad som är farligt avfall och frågar stockholmarna om de har koll på vad som är farligt avfall.

RESULTAT Hälften av stockholmarna har sett kampanjen och nio av tio uppger rätt budskapsförståelse. Drygt fyra av tio uppger att de tagit reda på eller planerar på att ta reda på mer om farligt avfall och hur man hanterar det.

Fler case