Kunskapsresan

Södertörns högskola

  • Digitalt
  • Ljud
  • Print

UTMANING Att presentera samhällsnära forskning på Södertörns högskola
på ett nytt och spännande sätt.

LÖSNING Under konceptet ”Kunskapsresan” berättar forskare på Södertörns högskola om olika ämnen i en serie korta podcastprogram som engagerar.

RESULTAT Samtliga attityd-, beteende- och effektmål har uppnåtts och satsningen fortsätter bland annat med fler podavsnitt.

Lyssna på poddarna här

Fler case