Parkberättelser

Stockholms stad

  • Design
  • Print

UTMANING Norrmalms stadsdelsförvaltning ville få fram ett så bra underlag som möjligt kring parkernas utveckling genom att inleda dialog med användarna.

LÖSNING I kommunikationskonceptet ”Parkberättelser” uppmanades besökarna att berätta om sina parkminnen. Vi fångade upp berättelser om vad olika parker betyder för några av besökarna, skrev ned berättelserna och satte upp dem på parkbänkar, träd etc. Med uppmaning om att få fler att dela berättelser via webben.

RESULTAT En liten aktivitet gav stort resultat, med nära 100 inkomna parkberättelser.

Fler case