Bioetanolens bildspråk

BEST – BioEthanol for Sustainable Transportation

  • Design
  • Print

UTMANING BEST – BioEthanol for Sustainable Transportation – är en satsning som verkar för etanol som fordonsbränsle. Stockholms stad blev internationell samordnare och fick uppdraget att ta fram ett kommunikationskoncept.

LÖSNING Kommunikationen skulle fungera på många språk och blev därför visuell. Under temat ”Fuel the future” togs en serie bilar fram, byggda av vindruvor, majs, trädgrenar eller som här korn.

RESULTAT Konceptet används i flera länder runt om i världen, bland annat Kina, Brasilien och flera länder i Europa.

Fler case