Leta rätt på smartdosan!

Sollentuna Energi

  • Design
  • Print

UTMANING I de flesta flerbostadshus i Sollentuna finns det en smartdosa installerad. Genom den får de boende tillgång till bredbandsinternet,
all världens tevekanaler och mycket annat. Men allt för få använder den.

LÖSNING Genom att visa att den oansenliga smartdosan innehåller ett för användaren stort värde kunde intresset för den snabbt ökas. Två generella kampanjbilder togs fram, båda där man klyvt möbler för att hitta dosan.

RESULTAT Antalet offertförfrågningar ökade med 24 %. Stadsnätssidorna på Sollentuna Energis webb seglade upp och blev näst mest besökta del. Hälften av alla nerladdade pdf:er handlade under kampanjen och månaderna efter om stadsnätet och smartdosan.

 

Fler case