Flyttläge?

Svensk Fastighetsförmedling

  • Design
  • Digitalt
  • Film

UTMANING Svensk Fastighetsförmedling är en av de största mäklarkedjorna i Sverige. Ett av uppdragen var att stärka varumärket och förflytta kommunikationen från objektsfokus till behovsfokus. Från boendet till de boende.

LÖSNING Genom att i en serie filmer visa olika boendesituationer som man kan känna igen sig i – eller kanske skratta lite åt – visade Svensk Fastighetsförmedling att de förstår sina kunder.

RESULTAT Kännedom och reklamerinran var klart över mål, både vad gäller ”alla” och huvudmålgrupp
(24–44 år). Filmerna fick stor viral spridning med över 75 000 visningar på Youtube. En digital tävling gav mer än 300 svar.
 

 

 

 

Fler case