Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?

Trafikverket

  • Digitalt
  • Film

UTMANING Stockholm växer, men det blir inte fler vägar. Vid infarterna ökar trängseln och köerna. Uppdraget var att få den enskilde föraren att förstå sin roll för att minska trängseln, göra trafiken säkrare och öka framkomligheten.

LÖSNING Det är lätt att se andras fel men svårt att uppfatta egna misstag i trafiken. Utifrån insikten om att det egna ansvaret ofta förringas byggdes kommunikationen på frågan ”Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?”.

RESULTAT Kampanjen fick mycket stort genomslag och påvisade samhälls­nytta. Två av tre såg kampanjen. Nio av tio tog till sig budskapet. Och fyra av fem sa sig ha fått sig en tankeställare kring sitt eget körsätt. Alla siffror skyhögt över benchmark.

Fler case