Dina sopor – inte vilket skräp som helst

Stockholms stad – avfall

  • Design
  • Digitalt

UTMANING Det blir mycket sopor i en stad som Stockholm. Då är det extra viktigt att stockholmarna försöker minimera mängden, vet var och hur de ska slänga sitt skräp och förstå vad som händer med det sen.

LÖSNING Insikten att sopan måste ses som något värdefullt istället för bara skräp födde konceptet ”Dina sopor – inte vilket skräp som helst”. För att få genomslag sätts huvudfokus på ett avfallsslag per år.

RESULTAT Kampanjen har i många år gett mycket höga mätvärden. 90 % anger att de förstår budskapet
(norm 39 %) och andelen som säger sig sopsortera ökar stadigt, liksom förtroendet för stadens avfallshantering.

Fler case