50 års miljöforskning på 70 sidor

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet i syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor. Samspelet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv har hela tiden stått i fokus och svensk miljöhistoria utgör till stor del också IVLs historia. I samband med 50-årsfirandet tog vi fram en företagspresentation som presenterar IVLs betydelse och delaktighet i Sveriges miljöhistoria de senaste – och första – 50 åren. Med enkla grepp ville vi både bjuda in till läsning och förmedla miljöfrågorna i ett historiskt perspektiv på ett spännande sätt. Trycksaken placerade sig som fyra i Svenska Publishingpriset 2017.

IVL-versamhetsberättelse
2017-11-28T11:58:37+00:00