Återvinna människor – Musketörerna

”Bara den som själv stått utanför samhället vet hur svårt det kan vara att ta sig in igen” är utgångspunkten för Musketörerna i Rågsved, som hjälper människor i utanförskap att ta sig tillbaka. Sedan starten 2007 har de guidat över 700 personer.

Genom ny form och ett nytt uttryck gestaltade vi dessa tio år i ett första nummer av tidningen Musketören. Vi genomförde djupintervjuer, bearbetade och skrev texter utifrån ett stort arkiv med bland annat mötesdokumentation, debattartiklar och föreläsningar. Vi fotograferade även flera personer som levt i hemlöshet.

Tidningen kommer bland annat att skickas till politiker under valåret 2018, för att lyfta frågan om alla medborgares lika rättigheter. Läs tidningen här!

2018-01-17T09:57:11+00:00