Strategi för sociala medier – Smartphoto

Genom att skapa aktivitet och interaktion på Facebook och Instagram kan Smartphoto behålla följarnas uppmärksamhet, och samtidigt få dem att sprida budskapen i egna nätverk. Men vad är relevant för följarna, vilken tonalitet ska man ha och när är det egentligen bäst att publicera? Vår strategi för sociala medier besvarar dessa frågor och utgör ett konkret verktyg för Smartphotos kommunikatörer. I strategin finns exempel på innehåll, tidsscheman för publicering och riktlinjer för tonalitet.

2017-12-19T15:26:25+00:00