Inga ursäkter – Stockholms stad

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett stort problem i Sverige. Därför har Stockholms stad öppnat fyra Relationsvåldscentrum, som erbjuder behandling till våldsutövare och våldsutsatta. Vårt uppdrag var att få människor att prata om våldet och ge tips på hur du ska agera om du är orolig för någon, blir utsatt eller utsätter någon i din närhet för våld. Och berätta var du får hjälp, oavsett din situation. För det är först när någon agerar som vi kan börja förebygga våldet – så det aldrig händer igen.

2019-03-29T09:21:46+00:00